Belville Male Blue Shorts, Blue Shirt with Buttons & Pocket Pattern, Black Hair, Pants - Belville #5940

Belvmale4a
Номер на бриклинк:Belvmale4a
Год:2004
Вес:16.980 г
Дополнительные ссылки
Описание минифигурки на:
Популярные статьи